Plamenici

BMax B-Half-500x500
BMax B-Half-500x500

 

 Iz ponude plamenika izdvajamo: SIME B-max 

  • Plamenik za pelet sa upuhivanjem zraka, jednostupanjski  ili modulirajući sa pet stupnjeva snage
  • Sustav punjenja peleta sa motorom s pužnim prijenosom (na zahtjev)
  • Mogućnost kombiniranja sa spremnikom za pelet (na zahtjev) od 140 kg
  • Elektronička pločica za kontrolu i upravljanje sustava plamenik/punjenje
  • Displej i tipkovnica na kutiji poklopca za regulaciju plamenika i prikaz grešaka
  • Redna stezaljka za električno spajanje na uređaju
  • Sigurnosni termostat povrata dimnih plinova podešen na 85°C
  • Paljenje peleta putem električnog grijača, detekcija plamena fotootporom